Dokumenty do pobrania:

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Zarządzenie nr 4_2024 Dyrektora MOW w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
Dyrektora MOW w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
99 KB 14
pdf Zarządzenie nr 3_2024 Dyrektora MOW Jaworek z 14 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia polityki Ochrony Małoletnich w MOW w Jaworku
Dyrektora MOW Jaworek z 14 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia polityki Ochrony Małoletnich w MOW w Jaworku
3 MB 12
pdf Zarządzenie nr 2_2024 Dyrektora MOW Jaworek z dnia 01 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1_2020 Dyrektora MOW w Jaworku z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości wraz z załącznikiem
768 KB 2
pdf Zarządzenie nr 1_2024 Dyrektora MOW Jaworek w sprawie inwentaryzacji sprzętu powierzonego w ramach projektu Zdalna Szkoła
111 KB 14
pdf Aneks nr 3 z dnia 19 października 2023 r Do regulaminu pracy MOW Jaworek
Do regulaminu pracy MOW Jaworek
153 KB 15
pdf Regulamin wynagradzania pracowników administracji 2 MB 31
pdf Regulamin przyznawania nagród dyrektora 807 KB 23
pdf Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego 312 KB 75
pdf Regulamin pracy w MOW Jaworek Regulamin pracy w MOW Jaworek
2 MB 186
pdf Zarządzenie 11_2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania w MOW Jaworek
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania w MOW Jaworek
194 KB 105
pdf Zarządzenie nr 10_2023 Dyrektora MOW Jaworek w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
Dyrektora MOW Jaworek w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
88 KB 13
pdf Zarządzenie nr 9_2023 Dyrektora MOW w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Dyrektora MOW w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
154 KB 63
pdf Zarządzenie nr 8_2023 w sprawie przeprowadzenia czynności sprawdzających w MOW Jaworek wskazujących na obowiązek lub brak obowiązku raportowania schematów podatkowych oraz wyznaczenia osoby do raportowania schematów podatkowych
w sprawie przeprowadzenia czynności sprawdzających w MOW Jaworek wskazujących na obowiązek lub brak obowiązku raportowania schematów podatkowych oraz wyznaczenia osoby do raportowania schematów podatkowych
2 MB 12
pdf Zarządzenie nr 7_2023 w sprawie wprowadzenia w MOW Jaworek procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
w sprawie wprowadzenia w MOW Jaworek procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
1 MB 10
pdf Zarządzenie nr 6_2023 Dyrektora MOW w Jaworku z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym
Dyrektora MOW w Jaworku z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym
628 KB 143
pdf Zarządzenie nr 3_2023 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania grafiku pracy wychowawców internatu
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania grafiku pracy wychowawców internatu
151 KB 215
pdf Zarządzenie nr 2_2023 Dyrektora MOW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w MOW Jaworek
Dyrektora MOW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w MOW Jaworek
2 MB 19
pdf zarządzenie 7_22 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu MOW Jaworek stawia na wychowanków
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu MOW Jaworek stawia na wychowanków
3 MB 48
pdf Zarządzenie 1_2023 Dyrektora MOW Jaworek w sprawie zasad refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Dyrektora MOW Jaworek w sprawie zasad refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
653 KB 138
pdf Zarządzenie nr 11_2022 Dyrektora MOW Jaworek z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w MOW
520 KB 45
pdf Zarządzenie nr 10_2022 Dyrektora MOW w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w MOW Jaworek
347 KB 33
pdf Zarządzenie nr 8_2022 w sprawie tekstu jednolitego Statutu MOW Jaworek
129 KB 34
pdf uchwała 2_2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian w statucie MOW Jaworek
2 MB 57
pdf Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych - składników majątku MOW w Jaworku oraz ustalenia procedur postępowania Komisji Likwidacyjnej
z 20 wrześnina 2022 Dyrektora MOW w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych - składników majątku MOW w Jaworku oraz ustalenia procedur postępowania Komisji Likwidacyjnej
770 KB 42
pdf Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia jej regulaminu pracy
Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia jej regulaminu pracy
164 KB 42
pdf Zarządzenie nr 4/2022 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
244 KB 69
pdf Zarządzenie 3/2022 r. Zarządzenie 3_2022 z 10 maja 2022 roku Dyrektora MOW Jaworek w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30_2014 r z dnia 22 października 2014 r w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla samochodu służbowego marki VW Carawelle
Zarządzenie 3_2022 z 10 maja 2022 roku Dyrektora MOW Jaworek w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30_2014 r z dnia 22 października 2014 r w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla samochodu służbowego marki VW Carawelle
139 KB 60
pdf Zarządzenie 2/2022 r. z 4 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w MOW Jaworek
146 KB 64
pdf Zarządzenie 1/2022 r. z 4 stycznia 2022 r. Dyrektora MOW w Jaworku w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
88 KB 76
pdf Zarządzenie nr 9/2021 r Dyrektora MOW Jaworek w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
160 KB 113
pdf Zarządzenie nr 8/2021 r Dyrektora MOW w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
84 KB 60
pdf Zarządzenie nr 7/2021 r z 24 listopada 2021 Dyrektora MOW w sprawie powołania zespołu ds. ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu marki Vw Carawelle 1.9 TDI
76 KB 60
pdf Zarządzenie nr 6/2021 z 21 października 2021 r. Dyrektora MOW w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności przyczyn wypadku przy pracy
181 KB 100
pdf Zarządzenie nr 5/2021 Zarządzenie Dyrektora MOW z 30 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora MOW w Jaworku z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla MOW Jaworek
2 MB 191
pdf Zarządzenie_3_2021 Dyrektora MOW Jaworek w sprawie rejestracji zdarzeń nadzwyczajnych
242 KB 145
pdf Zarządzenie_4_2021 Dyrektora MOW w sprawie rejestracji ucieczek wychowanków MOW z placówki
139 KB 128
pdf Zarządzenie 2_2021 Dyrektora MOW w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
98 KB 98
pdf Zarządzenie 1/2021 Dyrektora MOW w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
181 KB 153
zip Załącznik_do_Zarządzenia_nr_4/2020 368 KB 110
pdf Zarządzenie 4/2020 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w MOW Jaworek
157 KB 119
pdf zarządzenie 3/2020 zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
82 KB 165
pdf ZARZADZENIE 5_2019 z 2 września 2019 w sprawie wprowadzania polityki bezpieczeństwa dot. projektu współfinansowanego z UE w ramach EFS " Szkoły z duchem czasu"
194 KB 161
pdf zarządzenie 1A_2020 z 3 lutego 2020 w sprawie zamian zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu " szkoły z duchem czasu"
391 KB 164
pdf zarzadzenie 4_2019 z dnia 2 września 2019r. w spawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu "szkoły z duchem czasu" w MOW Jaworek
Wprowadzenie zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu "Szkoły z duchem czasu"
352 KB 173
pdf zarzadzenie1_2020 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla MOW Jaworek
296 KB 210
pdf Zarządzenie 2/2020 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów MOW w Jaworku
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów MOW w Jaworku
115 KB 202
pdf zarządzenie Dyrektora MOW z 3 lutego 2020 r Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla MOW w Jaworku
157 KB 228
pdf zarządzenie 1/2019 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w MOW Jaworek
105 KB 272
pdf zarządzenie 2/2019 w sprawie powołania zespołu w celu realizacji wniosków zawartych w sprawozdaniu z realizacji kontroli zarządczej w MOW Jaworek
194 KB 252
pdf Zarządzenie 3/2019 ws zmiany zarządzenia nr 36/2014 Dyrektora MOW w Jaworku w sprawie powołania zespołu ds. prowadzenia kontroli zarządczej
95 KB 306
pdf Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie nagród dyrektora 268 KB 251
pdf Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie dodatku motywacyjnego 2 MB 464
pdf Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych 372 KB 334
pdf Zarządzenie nr 9/2014 ws okularów 276 KB 279
pdf Zarządzanie nr 26/2014 zarządzanie ryzykiem 288 KB 236
pdf Zarządzenie nr 14/2014 Organizacja przyjęcia wychowanka 445 KB 337
pdf Zarządzenie nr 16/2014 Kodeks etyki pracownika 288 KB 292
pdf Zarządzenie nr 19/2014 komisja likwidacyjna 426 KB 244
pdf Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie procedury przygotowywania IPET 453 KB 325
pdf Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie Inspektora BHP 311 KB 304
pdf Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie kontroli BHP w MOW 277 KB 266
pdf Zarządzenie nr 24/2014 Cele i mierniki 273 KB 262
pdf DODATEK MOTYWACYJNY - DRUK 938 KB 206
pdf Instrukcja składnicy akt 363 KB 1218
pdf Jednolity rzeczowy wykaz akt 582 KB 3453
pdf Oświadczenie zapoznania z postanowieniem Kodeksu Etyki Pracownika 168 KB 265
pdf Regulamin pracy w MOW Jaworek 525 KB 468
pdf Regulamin przyznawania nagrody dyrektora 295 KB 500
pdf Regulamin Samorządu Wychowanków 696 KB 231
pdf Regulamin w sprawie naboru na stanowiska urzednicze 296 KB 576
pdf Regulamin zachowania się podczas przerw 186 KB 255
pdf Rejestr kluczy do pomieszczeń Ośrodka 603 KB 296
pdf Zakres obowiązków Konserwator 712 KB 512
pdf Zał nr 2 do zarządzenie nr 15/2014 251 KB 306
pdf Załącznik nr 1 do zarządzenia 6 Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy 276 KB 1470
pdf Załącznik nr 2 do zarządzenia 6 ewidencja użytkowników kluczy do pomieszczeń 382 KB 376
pdf Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie rozkładu dnia wychowanków 270 KB 278
pdf Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze w MOW Jaworek 426 KB 273
pdf Zarządzenie nr 15/2014 ws ustanowienia Regulaminu Pracy w MOW Jaworek 426 KB 287
pdf Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie ocen pracy pracowników pedagogicznych 292 KB 288
pdf Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie procedury gospodarowania mieniem 310 KB 284
pdf Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie celowości zobowiązań finansowych 276 KB 238
pdf Zarządzenie nr 22/2014 Zaciąganie zobowiązań finansowych 279 KB 345
pdf Zarządzenie nr 23 2014 Zamówienia publiczne 318 KB 299
pdf Zarządzenie nr 25/2014 Identyfikacja ryzyka 274 KB 305
pdf Zarządzenie nr 27/2014 Księga procedur 274 KB 261
pdf Zarządzenie nr 28/2014 regulamin kontroli zarządczej 312 KB 300
pdf Zarządzenie nr 29/2014 regulamin tv 295 KB 271
pdf Zarządzenie nr 30/2014 Paliwo 463 KB 281
pdf Zarządzenie nr 31/2014 Projekt zarządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej 274 KB 316
pdf Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie śmieci 269 KB 284
pdf Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie przestrzegania zasad BHP 442 KB 678
pdf Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie przebywania wychowanków w izolatce i realizacji zaleceń lekarskich dotyczących podawania środków farmakologicznych 276 KB 291
pdf Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie znowelizowania procedur postępowania kryzysowego 274 KB 306
pdf Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ABI 261 KB 264
pdf Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie powołania zespołów zadaniowych pracowników 281 KB 294
pdf Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie przestrzegania Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w MOW Jaworek 399 KB 344
pdf Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie grafiku wychowawców 438 KB 332
pdf Zarządzenie 2/2018 ws uchwalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli
uchwalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli
115 KB 337
pdf Zarządzenie nr 2/2018 - samochód służbowy 454 KB 331
pdf Zarządzenie nr 3/2018 - Zadania członków zespołu diagnostycznego 186 KB 313