Dokumenty do pobrania:

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Zarządzenie 2_2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
98 KB 7
pdf Zarządzenie 1/2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
181 KB 29
zip Załącznik_do_Zarządzenia_nr_4/2020 368 KB 21
pdf Zarządzenie 4/2020 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w MOW Jaworek
157 KB 21
pdf zarządzenie 3/2020 zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
82 KB 41
pdf Zarządzenie 2/2020 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów MOW w Jaworku
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów MOW w Jaworku
115 KB 59
pdf zarządzenie 1A_2020 z 3 lutego 2020 w sprawie zamian zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu " szkoły z duchem czasu"
391 KB 43
pdf zarządzenie Dyrektora MOW z 3 lutego 2020 r Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla MOW w Jaworku
157 KB 53
pdf zarzadzenie1_2020 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla MOW Jaworek
296 KB 51
pdf ZARZADZENIE 5_2019 z 2 września 2019 w sprawie wprowadzania polityki bezpieczeństwa dot. projektu współfinansowanego z UE w ramach EFS " Szkoły z duchem czasu"
194 KB 38
pdf zarzadzenie 4_2019 z dnia 2 września 2019r. w spawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu "szkoły z duchem czasu" w MOW Jaworek
Wprowadzenie zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu "Szkoły z duchem czasu"
352 KB 46
pdf Zarządzenie 3/2019 ws zmiany zarządzenia nr 36/2014 Dyrektora MOW w Jaworku w sprawie powołania zespołu ds. prowadzenia kontroli zarządczej
95 KB 162
pdf zarządzenie 2/2019 w sprawie powołania zespołu w celu realizacji wniosków zawartych w sprawozdaniu z realizacji kontroli zarządczej w MOW Jaworek
194 KB 149
pdf zarządzenie 1/2019 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w MOW Jaworek
105 KB 149
pdf Zarządzenie 2/2018 ws uchwalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli
uchwalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli
115 KB 220
pdf Zarządzenie nr 3/2018 - Zadania członków zespołu diagnostycznego 186 KB 188
pdf Zarządzenie nr 2/2018 - samochód służbowy 454 KB 200
pdf Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie Inspektora BHP 311 KB 164
pdf Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie kontroli BHP w MOW 277 KB 166
pdf Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie znowelizowania procedur postępowania kryzysowego 274 KB 194
pdf Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ABI 261 KB 152
pdf Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie powołania zespołów zadaniowych pracowników 281 KB 172
pdf Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie przestrzegania Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w MOW Jaworek 399 KB 201
pdf Załącznik nr 1 do zarządzenia 6 Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy 276 KB 350
pdf Załącznik nr 2 do zarządzenia 6 ewidencja użytkowników kluczy do pomieszczeń 382 KB 166
pdf Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie grafiku wychowawców 438 KB 184
pdf Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie procedury przygotowywania IPET 453 KB 176
pdf Zarządzenie nr 9/2014 ws okularów 276 KB 172
pdf Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie nagród dyrektora 268 KB 158
pdf Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie dodatku motywacyjnego 2 MB 197
pdf Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie rozkładu dnia wychowanków 270 KB 172
pdf Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze w MOW Jaworek 426 KB 164
pdf Zarządzenie nr 14/2014 Organizacja przyjęcia wychowanka 445 KB 168
pdf Zarządzenie nr 15/2014 ws ustanowienia Regulaminu Pracy w MOW Jaworek 426 KB 186
pdf Zał nr 2 do zarządzenie nr 15/2014 251 KB 168
pdf Zarządzenie nr 16/2014 Kodeks etyki pracownika 288 KB 175
pdf Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie ocen pracy pracowników pedagogicznych 292 KB 166
pdf Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie procedury gospodarowania mieniem 310 KB 157
pdf Zarządzenie nr 19/2014 komisja likwidacyjna 426 KB 157
pdf Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie celowości zobowiązań finansowych 276 KB 163
pdf Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych 372 KB 173
pdf Zarządzenie nr 22/2014 Zaciąganie zobowiązań finansowych 279 KB 239
pdf Zarządzenie nr 23 2014 Zamówienia publiczne 318 KB 165
pdf Zarządzenie nr 24/2014 Cele i mierniki 273 KB 179
pdf Zarządzenie nr 25/2014 Identyfikacja ryzyka 274 KB 144
pdf Zarządzanie nr 26/2014 zarządzanie ryzykiem 288 KB 153
pdf Zarządzenie nr 27/2014 Księga procedur 274 KB 159
pdf Zarządzenie nr 28/2014 regulamin kontroli zarządczej 312 KB 179
pdf Zarządzenie nr 29/2014 regulamin tv 295 KB 183
pdf Zarządzenie nr 30/2014 Paliwo 463 KB 175
pdf Zarządzenie nr 31/2014 Projekt zarządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej 274 KB 189
pdf Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie śmieci 269 KB 154
pdf Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie przestrzegania zasad BHP 442 KB 426
pdf Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie przebywania wychowanków w izolatce i realizacji zaleceń lekarskich dotyczących podawania środków farmakologicznych 276 KB 178
pdf Rejestr kluczy do pomieszczeń Ośrodka 603 KB 183
pdf Zakres obowiązków Konserwator 712 KB 179
pdf Regulamin zachowania się podczas przerw 186 KB 160
pdf Regulamin w sprawie naboru na stanowiska urzednicze 296 KB 463
pdf Regulamin Samorządu Wychowanków 696 KB 151
pdf Regulamin przyznawania nagrody dyrektora 295 KB 208
pdf Regulamin pracy w MOW Jaworek 525 KB 256
pdf Oświadczenie zapoznania z postanowieniem Kodeksu Etyki Pracownika 168 KB 175
pdf DODATEK MOTYWACYJNY - DRUK 938 KB 138
pdf Instrukcja składnicy akt 363 KB 429
pdf Jednolity rzeczowy wykaz akt 582 KB 969