Dokumenty do pobrania:

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Zarządzenie nr 4/2022 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
244 KB 18
pdf Zarządzenie 3/2022 r. Zarządzenie 3_2022 z 10 maja 2022 roku Dyrektora MOW Jaworek w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30_2014 r z dnia 22 października 2014 r w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla samochodu służbowego marki VW Carawelle
Zarządzenie 3_2022 z 10 maja 2022 roku Dyrektora MOW Jaworek w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30_2014 r z dnia 22 października 2014 r w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla samochodu służbowego marki VW Carawelle
139 KB 16
pdf Zarządzenie 2/2022 r. z 4 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w MOW Jaworek
146 KB 21
pdf Zarządzenie 1/2022 r. z 4 stycznia 2022 r. Dyrektora MOW w Jaworku w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
88 KB 36
pdf Zarządzenie nr 9/2021 r Dyrektora MOW Jaworek w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
160 KB 36
pdf Zarządzenie nr 8/2021 r Dyrektora MOW w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
84 KB 28
pdf Zarządzenie nr 7/2021 r z 24 listopada 2021 Dyrektora MOW w sprawie powołania zespołu ds. ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu marki Vw Carawelle 1.9 TDI
76 KB 24
pdf Zarządzenie nr 6/2021 z 21 października 2021 r. Dyrektora MOW w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności przyczyn wypadku przy pracy
181 KB 43
pdf Zarządzenie nr 5/2021 Zarządzenie Dyrektora MOW z 30 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora MOW w Jaworku z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla MOW Jaworek
2 MB 75
pdf Zarządzenie_4_2021 Dyrektora MOW w sprawie rejestracji ucieczek wychowanków MOW z placówki
139 KB 69
pdf Zarządzenie_3_2021 Dyrektora MOW Jaworek w sprawie rejestracji zdarzeń nadzwyczajnych
242 KB 60
pdf Zarządzenie 2_2021 Dyrektora MOW w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
98 KB 54
pdf Zarządzenie 1/2021 Dyrektora MOW w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
181 KB 108
zip Załącznik_do_Zarządzenia_nr_4/2020 368 KB 75
pdf Zarządzenie 4/2020 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w MOW Jaworek
157 KB 71
pdf zarządzenie 3/2020 zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień świąteczny
82 KB 118
pdf Zarządzenie 2/2020 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów MOW w Jaworku
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów MOW w Jaworku
115 KB 138
pdf zarządzenie 1A_2020 z 3 lutego 2020 w sprawie zamian zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu " szkoły z duchem czasu"
391 KB 102
pdf zarządzenie Dyrektora MOW z 3 lutego 2020 r Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla MOW w Jaworku
157 KB 164
pdf zarzadzenie1_2020 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla MOW Jaworek
296 KB 155
pdf ZARZADZENIE 5_2019 z 2 września 2019 w sprawie wprowadzania polityki bezpieczeństwa dot. projektu współfinansowanego z UE w ramach EFS " Szkoły z duchem czasu"
194 KB 99
pdf zarzadzenie 4_2019 z dnia 2 września 2019r. w spawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu "szkoły z duchem czasu" w MOW Jaworek
Wprowadzenie zasad polityki rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu "Szkoły z duchem czasu"
352 KB 106
pdf Zarządzenie 3/2019 ws zmiany zarządzenia nr 36/2014 Dyrektora MOW w Jaworku w sprawie powołania zespołu ds. prowadzenia kontroli zarządczej
95 KB 244
pdf zarządzenie 2/2019 w sprawie powołania zespołu w celu realizacji wniosków zawartych w sprawozdaniu z realizacji kontroli zarządczej w MOW Jaworek
194 KB 203
pdf zarządzenie 1/2019 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w MOW Jaworek
105 KB 208
pdf Zarządzenie 2/2018 ws uchwalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli
uchwalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli
115 KB 291
pdf Zarządzenie nr 3/2018 - Zadania członków zespołu diagnostycznego 186 KB 258
pdf Zarządzenie nr 2/2018 - samochód służbowy 454 KB 278
pdf Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie Inspektora BHP 311 KB 244
pdf Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie kontroli BHP w MOW 277 KB 217
pdf Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie znowelizowania procedur postępowania kryzysowego 274 KB 257
pdf Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ABI 261 KB 218
pdf Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie powołania zespołów zadaniowych pracowników 281 KB 244
pdf Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie przestrzegania Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w MOW Jaworek 399 KB 275
pdf Załącznik nr 1 do zarządzenia 6 Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy 276 KB 780
pdf Załącznik nr 2 do zarządzenia 6 ewidencja użytkowników kluczy do pomieszczeń 382 KB 310
pdf Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie grafiku wychowawców 438 KB 279
pdf Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie procedury przygotowywania IPET 453 KB 261
pdf Zarządzenie nr 9/2014 ws okularów 276 KB 251
pdf Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie nagród dyrektora 268 KB 212
pdf Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie dodatku motywacyjnego 2 MB 373
pdf Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie rozkładu dnia wychowanków 270 KB 226
pdf Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze w MOW Jaworek 426 KB 230
pdf Zarządzenie nr 14/2014 Organizacja przyjęcia wychowanka 445 KB 282
pdf Zarządzenie nr 15/2014 ws ustanowienia Regulaminu Pracy w MOW Jaworek 426 KB 245
pdf Zał nr 2 do zarządzenie nr 15/2014 251 KB 231
pdf Zarządzenie nr 16/2014 Kodeks etyki pracownika 288 KB 225
pdf Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie ocen pracy pracowników pedagogicznych 292 KB 246
pdf Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie procedury gospodarowania mieniem 310 KB 237
pdf Zarządzenie nr 19/2014 komisja likwidacyjna 426 KB 196
pdf Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie celowości zobowiązań finansowych 276 KB 195
pdf Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych 372 KB 280
pdf Zarządzenie nr 22/2014 Zaciąganie zobowiązań finansowych 279 KB 299
pdf Zarządzenie nr 23 2014 Zamówienia publiczne 318 KB 241
pdf Zarządzenie nr 24/2014 Cele i mierniki 273 KB 213
pdf Zarządzenie nr 25/2014 Identyfikacja ryzyka 274 KB 262
pdf Zarządzanie nr 26/2014 zarządzanie ryzykiem 288 KB 196
pdf Zarządzenie nr 27/2014 Księga procedur 274 KB 216
pdf Zarządzenie nr 28/2014 regulamin kontroli zarządczej 312 KB 246
pdf Zarządzenie nr 29/2014 regulamin tv 295 KB 234
pdf Zarządzenie nr 30/2014 Paliwo 463 KB 237
pdf Zarządzenie nr 31/2014 Projekt zarządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej 274 KB 239
pdf Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie śmieci 269 KB 238
pdf Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie przestrzegania zasad BHP 442 KB 529
pdf Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie przebywania wychowanków w izolatce i realizacji zaleceń lekarskich dotyczących podawania środków farmakologicznych 276 KB 242
pdf Rejestr kluczy do pomieszczeń Ośrodka 603 KB 265
pdf Zakres obowiązków Konserwator 712 KB 379
pdf Regulamin zachowania się podczas przerw 186 KB 205
pdf Regulamin w sprawie naboru na stanowiska urzednicze 296 KB 505
pdf Regulamin Samorządu Wychowanków 696 KB 182
pdf Regulamin przyznawania nagrody dyrektora 295 KB 353
pdf Regulamin pracy w MOW Jaworek 525 KB 320
pdf Oświadczenie zapoznania z postanowieniem Kodeksu Etyki Pracownika 168 KB 226
pdf DODATEK MOTYWACYJNY - DRUK 938 KB 171
pdf Instrukcja składnicy akt 363 KB 822
pdf Jednolity rzeczowy wykaz akt 582 KB 1833