Wewnątrzszkolny System Oceniania jest integralną częścią statutu.

STATUT MOW JAWOREK 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: