Dokumenty rekrutacyjne do projektu “MOW Jaworek stawia na wychowanków”

Odrzucenie oferty i unieważnienie postepowania w zakresie części I,II i III

 

POSTĘPOWANIE NR 3

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "MOW Jaworek stawia na wychowanków"

Ogłoszenie o zamówieniu usługi MOW Jaworek stawia na wychowanków - świadczenie usług psychoterapii indywidualnej, terapii uzależnień i z zakresu psychiatrii
Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi MOW Jaworek stawia na wychowanków - świadczenie usług psychoterapii indywidualnej, terapii uzależnień
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 O nie podleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 Wykaz osób skierowanych do świadczenia usług
Załącznik nr 5 Identyfikator postepowania dotyczy MOW Jaworek stawia na wychowanków, świadczenie usług psychoterapii indywidualnej, terapii uzależnień i z zakresu psychiatrii
Załącznik nr 6 Projektowane postanowienia umowne na świadczenia usług przez psychoterapeutę, terapeutę uzależnień, psychiatrę
Załącznik nr 7 karta potwierdzająca skorzystanie z usługi psychoterapii indywidualnej, terapii uzależnień wsparcia psychiatry
Załącznik nr 8 Dziennik udzielonego wsparcia
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu usługi „MOW Jaworek stawia na wychowanków!” - świadczenie usług psychoterapii indywidualnej, terapii uzależnień i z zakresu psychiatrii
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY „MOW Jaworek stawia na wychowanków!” - świadczenie usług psychoterapii indywidualnej, terapii uzależnień i z zakresu psychiatrii
Załącznik nr 2 O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 4 Wykaz osób skierowanych do świadczenia usług
Załącznik nr 5 Identyfikator postepowania
Załącznik nr 6 Projektowane postanowienia umowne na świadczenie usług przez psychoterapeutę/terapeutę uzależnień/psychiatrę
Załącznik nr 7 Karta potwierdzająca skorzystanie z usługi Psychoterapii indywidualnej
Załącznik nr 8 Dziennik udzielonego wsparcia z usługi Psychoterapii indywidualnej/Terapii uzależnień/wsparcia Psychiatry


Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „MOW Jaworek stawia na wychowanków!” -świadczenie usług psychoterapii indywidualnej, terapii uzależnień i z zakresu psychiatrii
Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: