Powiat Węgrowski / Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku w partnerstwie
z Project Hub Sp. z .o o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „MOW Jaworek stawia na wychowanków!”.