Dokumenty rekrutacyjne do projektu “MOW Jaworek stawia na wychowanków”:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "MOW Jaworek stawia na wychowanków"

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu
Regulamin projektu MOW Jaworek stawia na wychowanków
Umowa uczestnictwa w projekcie

 

 

Powiat Węgrowski / Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku w partnerstwie
z Project Hub Sp. z .o o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „MOW Jaworek stawia na wychowanków!”.

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej przez min. 34% spośród 45 osób (mężczyzn/chłopców) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Czesława Czapówa w Jaworku poprzez udział uczestników w okresie realizacji projektu w kompleksowym wsparciu polegającym na aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej. W projekcie zaplanowane są szkolenia, terapie, treningi, wyjazdy, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Grupą docelowa stanowią osoby z województwa mazowieckiego przebywający w Ośrodku, którzy są zagrożeni  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bierni zawodowo. Projekt ma charakter zamknięty / oznacza to, że uczestnikami są tylko osoby przebywające
w Ośrodku. Projekt odpowiadana problem małego dostępu do działań w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej oraz niewystarczający poziom aktywności społeczno – zawodowej wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Termin realizacji projektu: 01.09.2022 r. -31.12.2023 r.

Wartość dofinansowania projektu wynosi: 739 064,45

Ogólna wartość projektu wynosi: 821 454,45 zł