Na podstawie art.37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – RODO jako osobę pełniącą funkcję:

Inspektora Ochrony Danych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku wskazuje się pana Pawła Polkowskiego.
Dane do kontaktu: iodo@mowjaworek.pl

 

Pliki do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA

mLegitymacja – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wychowanka