Treści Programu Profilaktyczno – Wychowawczego są zawarte w Statucie MOW i stanowią jego integralną część.
Plan realizacji Programu Profilaktyczno – Wychowawczego opracowywany jest na początku każdego roku szkolnego.

Plan realizacji Programu Profilaktyczno – Wychowawczego na rok szkolny 2020 – 2021

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: