MOW w Jaworku zaprasza studentów, którzy zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogicznych czy przeprowadzenia badań naukowych.
W naszej placówce pracuje wyspecjalizowana kadra, która pomoże Państwu zdobyć doświadczenie
w pracy dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczo-resocjalizacyjnej.
Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Trojanowska.