Informacja

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku informuje, że
w dniu 07.01.2022 roku, pracownicy obsługi i administracji mają dzień wolny od pracy.