Koło ogrodnicze

opiekun: mgr Bogusława Abramowska

Koło ogrodnicze powstało w odpowiedzi na zainteresowania wychowanków rolnictwem i ogrodnictwem. W posiadaniu Ośrodka jest kilka hektarów ziemi rolnej, zatem warunki do produkcji rolniczo – ogrodniczej są doskonałe. Ponadto wychowankowie mają do dyspozycji:

  • trzy mini szklarnie, w których uprawiane są warzywa sezonowe oraz kwiaty,
  • teren wokół Ośrodka, na którym chłopcy uczą się dbać o estetykę placówki,
  • teren przeznaczony na sad, nasadzony drzewkami owocowymi.

Koło wolontariatu

opiekun: mgr Elżbieta Trojanowska

Działalność Koła Wolontariatu opiera się na wizytach w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Jawor", które mieści się w budynku Ośrodka. W ramach zajęć chłopcy wspólnie spędzają czas z osobami niepełnosprawnymi, rozmawiają z nimi, pomagają w pracach plastycznych itp. czynnościach organizowanych na terenie Warsztatów. Poprzez obecność wśród podopiecznych WTZ, wychowankowie MOW realizują się jako osoby mogące zrobić coś dobrego dla innych. Doznają uczucia bycia potrzebnym i istotnym dla kogoś. Ponadto uczą się empatii, wrażliwości i tolerancji. Wychowankowie należący do Koła uczestniczą w zbiórce żywności.

Koło kulinarne

opiekun: mgr Paulina Zalewska

Wszyscy wychowankowie należą do koła kulinarnego. Nieletni uczą się nowych technik przyrządzania i podawania posiłków. Do dyspozycji mają dobrze wyposażoną kuchnię, w której mają szansę wykazać się pomysłowością i zaangażowaniem. Często przygotowują sobie posiłki typu drugie śniadanie czy podwieczorek.

Koło pszczelarskie

opiekun: mgr inż. Anna Guzek

Zakupiliśmy pnie pszczele oraz rodziny pszczele. Zainteresowani chłopcy pod okiem opiekuna doskonale sprawdzają się w roli przyszłych pszczelarzy. 
Wychowankom zakupiono odpowiednie okrycia wierzchnie oraz potrzebne akcesoria, aby mogli m. in.: sprawdzać czy obecna jest matka, czyli królowa pszczół, usuwać powstałe mateczniki itp. 
Opieka nad pszczołami to nie tylko ule, ale także troska o teren wokół nich.

Koło techniczne

opiekunowie: mgr Rafał Brzezik, mgr Michał Popowski

Koło techniczne zajmuje się drobnymi naprawami sprzętu, który znajduje się w Ośrodku. Do dyspozycji chłopców jest wyposażona stolarnia / warsztat, w którym oprócz wspomnianych napraw np. łóżek, półek, szafek, dodatkowo chłopcy mają możliwość wykonania np. karmników dla ptaków.

Koło turystyczne

opiekunowie: mgr Joanna Iwanowska, mgr Konrad Kuzak

Cykliczne wycieczki mają na celu wpływać na umiejętność mądrego, aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Dzięki wyjazdom rowerowym chłopcy mają możliwość poznać ciekawe miejsca znajdujące się w okolicy. Uwrażliwiają się na piękno krajobrazu oraz poznają zasady zdrowego stylu życia.
Na zajęciach Koła wychowankowie mają możliwość merytorycznego oraz praktycznego przygotowania do egzaminu na kartę rowerową.
Koło ma do dyspozycji zestaw rowerów wraz z niezbędnym sprzętem wymaganym do bezpiecznych wypraw poza Ośrodek.

Koło przyrodniczo – ekologiczne

opiekun: mgr Eliza Bergiel

Za sprawą przedsięwzięć realizowanych przez koło przyrodniczo – ekologiczne wychowankowie mają możliwość poszerzenia swej wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz ekologii. Chłopcy uczą się podejmowania przemyślanych i praktycznych działań w kierunku ochrony przyrody. Dzięki czemu kształtuje się w nich świadomość ekologiczna i odpowiedzialność za stan otaczającego ich środowiska.
Zajęcia koła to także projekty związane z żywieniem oraz zdrowym stylem życia.

Koło teatralne

opiekunowie: mgr Teresa Jachimowicz, mgr Martyna Niedziółka – Turyk

Zgodnie z harmonogramem imprez, wszystkie przedstawienia przygotowane na terenie Ośrodka przygotowane są przez wychowanków na zajęciach koła teatralnego.
Dodatkowo chłopcy reprezentują placówkę na wyjazdach.

Koło filmowe

opiekunowie: mgr Monika Kowalska, mgr inż. Hubert Haładaj, mgr Beata Wąsowska-Robak 

Koło ma za zadanie rozbudzić zaciekawienie sztuką filmową. Wychowankowie mają szansę obejrzeć filmy nowe wychodzące do kina ale także filmy o szczególnych walorach artystycznych, wybitne produkcje nieobecne na ekranach kinowych. Mają szansę zapoznać się z rodzajami i gatunkami filmowymi – filmem fabularnym, dokumentalnym, dramatem, komedią, horrorem, musicalem, westernem, itp. Poznać kino polskie i zagraniczne. Mają możliwość zetknąć się z twórczością wielu wybitnych reżyserów. Po obejrzeniu filmu mogą podyskutować na jego temat.

Koło sportowe

opiekunowie: mgr Paweł Polkowski, mgr Maciej Blicharz

 

Koło artystyczne

opiekun: mgr Beata Wąsowska-Robak

Zajęcia artystyczne mają za zadanie wskazać alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Wobec zagrożeń współczesnego świata. Na zajęciach wychowankowie poznają różne techniki plastyczne: witraż, rzeźba, pirografia, malarstwo, itp. Mają możliwość osobiście zetknąć się z dziełami sztuki podczas wyjazdów do Muzeów.

Koło wędkarskie

opiekun: mgr Marcin Szaruga

Opiekun koła podczas zajęć z chłopcami propaguje spedzanie czasu wolnego na swieżym powietrzu, na łonie natury.

Koło historyczne

opiekun: mgr Marcin Szaruga

Opiekun koła zapoznaje wychowanków z lokalną historią regionu. Chłopcy zwiedzają miejsca bitew, zapoznają się z okoliczną architekturą. Podczas wyjazdów chłopcy podażają Szlakiem Książąt Mazowieckich.