Rozkład dnia wychowanka w dzień powszedni:

7:00Pobudka
7:00 - 7: 30Toaleta poranna, porządki
7:30 - 8:00Śniadanie
8:00 - 13:30Zajęcia lekcyjne
(w tym II śniadanie)
13:30 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:45Zajęcia grupowe, sportowe, kulinarne, kulturalno - oświatowe, socjoterapia, itp
16:45 - 17:45Odrabianki
17:45 - 18:30 Kolacja
18:30 - 19:30Toaleta wieczorna
19:30 - 21:00Dyżury wieczorne
21:00 - 21:30Społeczności
21:30 - 22:00Przygotowania do snu
22:00 - 7:00Cisza nocna

Rozkład dnia wychowanka w dni wolne od nauki szkolnej:

8:30Pobudka
8:30 - 9:00 Toaleta poranna
9:00 - 9:30Śniadanie
9:30 - 12:00 Generalne porządki
12:00 - 13:30Zajęcia grupowe: sportowe, kulinarne, kulturalno oświatowe, socjoterapia, itp
13:30 - 14:00Obiad
14:00 - 17:45Zajęcia grupowe: sportowe, kulinarne, kulturalno oświatowe, socjoterapia, itp
17:45 - 18:30 Kolacja
18:30 - 19:30Toaleta wieczorna
19:30 - 21:00 Dyżury wieczorne
21:00 - 21:30 Społeczności
21:30 - 22:00Przygotowanie do snu
22:00 - 7:00Cisza nocna