STOP PRZEMOCY!!!

WARTO!!! Tak warto uczestniczyć w akcjach, które sprzeciwiają się przemocy. Nasi wychowankowie wraz z uczniami z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego oraz uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie podejmowali rozmowy dotyczące zapobiegania przemocy, radzenia sobie z przemocą oraz odpowiedzieli na pytanie czy warto reagować na przemoc. Serdecznie dziękujemy partnerom za gościnność i przemiłą atmosferę.

Dodaj komentarz