STOP PRZEMOCY!!!

19 dni przeciwko przemocy

WARTO!!! Tak warto uczestniczyć w akcjach, które sprzeciwiają się przemocy. Nasi wychowankowie wraz z uczniami z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego oraz uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie podejmowali rozmowy dotyczące zapobiegania przemocy, radzenia sobie z przemocą oraz odpowiedzieli na pytanie czy warto reagować na przemoc. Serdecznie dziękujemy partnerom za gościnność i przemiłą atmosferę.

Czytaj więcej


Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami w GBP w Grębkowie

Spotkanie z seniorami Udział w warsztatach tanecznych z zespołem Mazowsze, przyczynił się do pomysłu zaprezentowania zdobytych umiejętności podczas spotkania Klubu Seniora w Grębkowie. Ubrani w ludowe stroje, opowiedzieliśmy zaproszonym gościom ciekawostki na temat tańców ludowych oraz pokazaliśmy ich podstawowe, charakterystyczne kroki. Panie z uwagą wysłuchały prezentacji, a nawet zatańczyły z nami poloneza.

Czytaj więcej


Patriotyczny Jawor

Patriotyczny akcent z okazji jutrzejszego święta. Nieformalna Grupa Wolontariuszy „Jaworek” w składzie: Piotr Kudelski, Justyna Chrościcka, Edyta Kur, Ewelina Roslan, Izabela Skarżyska, Elżbieta Trojanowska posadziła na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku drzewo jawor wraz ze stosowną tablicą informacyjną.

Czytaj więcej