Zaproszenie do złożenia ofert

W związku z realizacja projektu p.n. „SZKOŁY z DUCHEM CZASU” – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna  (w tym w szkołach zawodowych) w okresie od 3 VI 2019 r. do 30 VI 2021 Powiat Węgrowski / I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza zachęca do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego.

Czytaj więcej


Święto kawy

 
Święto Kawy jest ostatnim elementem realizacji innowacji pedagogicznej realizowanej w ramach projektu “Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego. Fachowcy od ziarenek”. Nauczyciele zdobyli nowe kompetencje. Uczniowie ukończyli kurs baristy.
Dziś swoje umiejętności mogli zaprezentować podając kawę panom policjantom, sąsiadom z WTZ oraz kolegom.
Przy okazji rozegraliśmy mecz w piłkę nożną i stoczyliśmy bitwę w paintball .Nie zabrakło też waty cukrowej i własnoręcznie wytworzonych przez nas lodów. Dziękujemy za super projekt p.Joli, p.Ani, p.Asi i p.Eli.

Czytaj więcej