Profilaktyka w MOW

W dniach od 12 do 16 września 2022 r. – przeprowadzono w naszej szkole akcję „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych ”. Dostosowano przedsięwzięcie do potrzeb uczniów. Głównym celem zajęć było  zwiększenie świadomości uczniów na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom. Tematyka spotkań była ściśle związana z działaniami na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktyką zachorowań na inne choroby zakaźne. Szczególnie uwzględniano wysoką rolę szczepień ochronnych.

Dodaj komentarz