Nareszcie wakacje

Rok szkolny 2020/2021 zakończyliśmy
z wieloma sukcesami, o czym świadczą liczne dyplomy i nagrody rozdane naszym uczniom.
Największy sukces przypadł Dominikowi, który jako jedyny w tym roku otrzymał świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Gratulacje Dominiku, twoja ciężka praca została nagrodzona!
Dwóch uczniów otrzymało stypendium przyznane przez Starostwo Powiatu Węgrowskiego. Pozostali uczniowie również z niezłymi wynikami zakończyli ten osobliwy rok szkolny.
Gratulacje dla wszystkich Uczniów, Nauczycieli i Wychowawców, a także Pracowników obsługi. Pora na zasłużony odpoczynek.

Czytaj więcej


Zaproszenie do złożenia ofert

W związku z realizacja projektu p.n. „SZKOŁY z DUCHEM CZASU” – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna  (w tym w szkołach zawodowych) w okresie od 3 VI 2019 r. do 30 VI 2021 Powiat Węgrowski / I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza zachęca do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego.

Czytaj więcej


Święto kawy

 
Święto Kawy jest ostatnim elementem realizacji innowacji pedagogicznej realizowanej w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego. Fachowcy od ziarenek”. Nauczyciele zdobyli nowe kompetencje. Uczniowie ukończyli kurs baristy.
Dziś swoje umiejętności mogli zaprezentować podając kawę panom policjantom, sąsiadom z WTZ oraz kolegom.
Przy okazji rozegraliśmy mecz w piłkę nożną i stoczyliśmy bitwę w paintball .Nie zabrakło też waty cukrowej i własnoręcznie wytworzonych przez nas lodów. Dziękujemy za super projekt p.Joli, p.Ani, p.Asi i p.Eli.

Czytaj więcej