Próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w dniu 23 września 2020 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

Dodaj komentarz