„Nie daj się wypalić!”

W roku szkolnym 2018/2019 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Jaworku
 uczestniczy w konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy”

zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy oraz przeciwdziałanie ich zażywaniu. Poprzez tą kampanię chcemy uświadomić wszystkim uczniom, iż zażywanie dopalaczy prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji dla zdrowia, a nawet życia.

Dopalacze czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. 
Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. Dopalacze zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. 
W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy: o działaniu pobudzającym, o działaniu halucynogennym oraz o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany. 
Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na Twój mózg). Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

W sierpniu  2018 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dopalacze są obecnie traktowane jak narkotyki i za ich posiadanie grozi do 3 lat więzienia, a za handel nimi – nawet do 12 lat.

Gdzie szukać pomocy?

  • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa – www.narkomania.org.pl
  • Antynarkotykowy Telefon Zaufania – 801 199 990 – czynny codziennie od 16.00 do 18.00

·Ogólnopolska bezpłatna infolinia ws. dopalaczy 800 060 800

Informacje pochodzą ze strony: https://dopalaczeinfo.pl/strony/co_to_sa_dopalacze#co-to-sa-dopalacze

 

Dodaj komentarz