Wizyta w PSP

Dbanie o swoje bezpieczeństwo, a także innych, to jedne z celów podstawy programowej. Uczeń powinien wiedzieć jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia, pożaru, do kogo ma się zwrócić o pomoc. 
Celem wycieczki było również poznanie pracy strażaków, kształtowanie świadomości, znaczenia pracy strażaków, zapoznanie się z wyposażeniem wozów, a takie kształcenie  właściwych zasad zachowania w miejscach publicznych. Chłopcy mieli możliwość zwiedzania budynku,  zobaczyli stanowisko dowodzenia, gdzie przyjmowane są telefony alarmowe, siłownię.

Czytaj więcej