Tajemnice kapliczek i krzyży przydrożnych Polski Wschodniej

Wzięliśmy udział w spotkaniu autorskim promującym książkę “Tajemnice kapliczek
i krzyży przydrożnych Polski Wschodniej”.
Członkowie koła wolontariatu brali czynny udział w przygotowaniu publikacji spisując od okolicznych seniorów zasłyszane historie. Przedsięwzięciu towarzyszył konkurs o charakterze powiatowym na najciekawszy opis kapliczki czy krzyża. Gratulujemy Kacprowi zajęcia II miejsca.

Dodaj komentarz