ZK Siedlce

Dnia 19 czerwca 2023 roku z podstawami zagadnieniami prawa zapoznała uczniów Pani Monika –funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Siedlcach. Dzięki przedstawionej prezentacji multimedialnej młodzież poznała jakie konsekwencje grożą nieletnim w przypadku popełnienia czynu zabronionego. Uczniowie ponadto zobaczyli  plac spacerowy. Spotkania naszych uczniów z funkcjonariuszami Służby Więziennej na terenie zakładów karnych, aresztów śledczych mają głównie na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży. Na zakończenie zajęć Pani Monika wręczyła nam certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym „W SŁUŻBIE PRAWU”. Dziękujemy!!!

Dodaj komentarz