Zajęcia w terenie

Rozpoczęła się jesień, a to świetny czas na wyprawy do lasu. Dlatego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zaopatrzeni w leksykon grzybów poszliśmy kontaktować się z naturą, uczyć się i jednocześnie zdobywać pożywienie! Chłopcy uczyli się rozpoznawać i nazywać grzyby jadalne i niejadalne, by finalnie wrócić z kilkukilogramowym zasobem maślaków i kań. Cóż, wobec tego zmodyfikujemy temat najbliższych zajęć w pracowni gastronomicznej.

Dodaj komentarz