Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia profilaktyczne 15 października zostały zorganizowane zajęcia profilaktyczne z Asp. Sztab. Dariuszem Karskim z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Spotkanie miało na celu uświadomienie wychowankom placówki zjawiska cyberprzemocy. Pan policjant przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci, poruszył kwestię związaną z konsekwencjami wynikającymi z nieodpowiedzialnego zachowania w Internecie oraz odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny. Ponadto funkcjonariusz przekazał wychowankom wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających wraz z ich wpływem na organizm człowieka oraz wyjaśnił uczniom rodzaje przemocy fizycznej, psychicznej i omówił ich konsekwencje. Zajęcia profilaktyczne są niezwykle istotne w wychowaniu młodego człowieka, gdyż promują i zachęcają do funkcjonowania
w społeczeństwie w sposób zgodny z prawem, a także podnoszą świadomość wśród młodzieży
w obszarze przestępczości osób nieletnich.

Dodaj komentarz