WYCIECZKA DO MUZEUM

W maju uczniowie wybrali się na wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Zapoznali się naocznie z historią pożarnictwa w Polsce i nie tylko. Mogli podziwiać eksponaty pochodzące zarówno z XVIII wieku jak i te najnowsze. Konne wozy strażackie, samochody gaśnicze, pompy i motopompy- wzbudziły duże zainteresowanie uczniów. Zbiory mundurów strażackich  oglądane były z dużą ciekawością. Historię powstania Muzeum oraz historię pożarnictwa w Polsce przybliżył przewodnik – pan Zbigniew, który przez 2 godziny towarzyszył nam w zwiedzaniu. Uczniowie zapoznali się z bieżącymi obowiązkami jakie nakładane są na Straże Pożarne – ochotnicze i zawodowe. Oglądaliśmy wystawy związane z udziałem polskich strażaków w największych katastrofach w Polsce i na świecie.

Dodaj komentarz