W Areszcie

W  marcu udaliśmy się na wycieczkę do jednostki penitencjarnej znajdującej się na warszawskim Grochowie.Kiedy dojechaliśmy na miejsce, weszliśmy do środka i zostaliśmy sprawdzeni przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Po tej całej procedurze przeszliśmy do sali, w której rozmawialiśmy z Paniami pracującymi w tej jednostce. Funkcjonariuszki zapytały każdego z nas dlaczego trafiliśmy do Ośrodka Wychowawczego. Gdy wszyscy odpowiedzieliśmy na pytanie – Panie uświadamiały, żebyśmy dążyli do swoich celów. Poinformowały, że łamanie prawa może przekreślić nasze plany na przyszłość. Przestrzegały przed konsekwencjami zachowań niezgodnych z prawem.
Po wykładzie  udaliśmy się do jednej z cel, tam uświadomiliśmy sobie, jak cienka granica dzieli życie na wolności, a życie za murami więzienia.
Kolejnym punktem wycieczki był spacerniak oraz  pokój wyciszenia (izolatka) dla  osób agresywnych. Zajęcia na terenie Aresztu ukazały nam realia życia więziennego z perspektywy funkcjonariuszy oraz naszych obserwacji. Wycieczka bardzo nam się podobała.

Opracowanie: Michał

Dodaj komentarz