Mikołajkowy Turniej…

Przy okazji tegorocznych Mikołajek odbył się u nas Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw.

Turniej poświęcony został dawnym grom i zabawom, które dziś często są wypierane na konto nowoczesnej technologii. Dlatego też w programie imprezy znalazły się takie formy spędzania czasu, jak: gra w klasy, gra w gumę, gra w palanta, ciuciu-babka, gry zręcznościowe wymagające zaangażowania i współpracy graczy oraz inne. Do realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy uczestników i pracowników sąsiadujących z nami WTZ oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Grębkowie, którzy nawiązali świetny kontakt z naszymi wychowankami. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące konstruktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu łatwo dostępnych atrybutów, które zapewnia otoczenie. Na zakończenie, ku rozluźnieniu odbyła się dyskoteka pełna radosnej zabawy. Całości dopełniły występy wokalne naszych utalentowanych wychowanków oraz pyszne jedzenie.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu „Oby Młodzież!”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Mikołajkowy Turniej Gier i zabaw

Dodaj komentarz