Dzień Godności: Empatia wychodzi na dobre

Akcja Dzień Godności ma na celu propagowanie idei godności wśród dzieci i młodzieży.

Przyłączyliśmy się do obchodów, organizując tym samym konkretne działania. Okoliczność ta przypadła na 17 października 2018 roku. W ramach przedsięwzięcia uczniowie obejrzeli film. Dowiedzieli się:
Czym jest empatia?

  • uważnym słuchaniem drugiej osoby,
  • czystą obecnością,
  • podążaniem,
  • stanem bez oceniania,
  • przepływem

 Po projekcji odbyła się ciekawa dyskusja na temat istoty i znaczenia prezentowania postaw empatycznych. Uczniowie uczestniczyli
w niej z dużym zaangażowaniem, wymieniając się poglądami i wiedzą na ten temat. Dyskusja uzupełniona została elementami pogadanki.
Wydarzenie zaplanowane jest do końca roku szkolnego 2018/2019.

 

 

Dodaj komentarz