Informacja

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku informuje, że
w dniu 07.01.2022 roku, pracownicy obsługi i administracji mają dzień wolny od pracy.


Szkolimy się

Za nami dwa kursy zorganizowane
w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. KUCHARZ Z ELEMENTAMI DIETETYKI oraz KELNER. Dziękujemy Firmie REVO za to, że zadbała
o rozwój naszych wychowanków.