Wychowawcy Internatu

numer grupyimię i nazwisko, e-mail
Grupa Imgr Elżbieta Trojanowska - etrojanowska@mowjaworek.pl
mgr Marcin Szaruga - mszaruga@mowjaworek.pl
mgr Piotr Kudelski - pkudelski@mowjaworek.pl
Grupa IImgr Elwira Calik - ecalik@mowjaworek.pl
mgr Michał Popowski - mpopowski@mowjaworek.pl
mgr Teresa Jachimowicz - tjachimowicz@mowjaworek.pl
Grupa IIImgr Rafał Brzezik - rbrzezik@mowjaworek.pl
mgr Paulina Zalewska - pzalewska@mowjaworek.pl
mgr Beata Kowalczyk - bkowalczyk@mowjaworek.pl
Grupa IVmgr inż. Hubert Haładaj - hhaladaj@mowjaworek.pl
mgr Bogusława Abramowska - abramowska@mowjaworek.pl
mgr Beata Wąsowska - bwasowska@mowjaworek.pl
mgr Anna Wikieł - awikiel@mowjaworek.pl

W godzinach pracy internatu organizowane są zajęcia rewalidacyjne oraz specjalistyczne zajęcia:

Socjoterapiamgr Monika Mróz,
Profilaktyka społecznamgr inż. Anna Guzek
Logopedia mgr Jolanta Olędzka