Anna Jaczewska – wychowawca klasy VII/VIII

Paweł Polkowski – wychowawca klasy I/IIA BS

Monika Mróz – wychowawca klasy IIB/III BS

Marta Korzeniak – wychowawca klasy I/II T

 

 

Imię i nazwisko
Przedmiot
Joanna Iwanowska
jiwanowska@mowjaworek.pl
- Wiedza o społeczeństwie
- Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
- Działalność gospodarcza w gastronomii
Anna Jaczewska
ajaczewska@mowjaworek.pl
- Matematyka
- Gastronomia w praktyce
- Fizyka
Jolanta Olędzka
joledzka@mowjaworek.pl
- Geografia
- Plastyka
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Procesy technologiczne w gastronomii
- ZR logopedia
Monika Mróz
mmroz@mowjaworek.pl
- Język angielski
- Muzyka
- Informatyka
- Język obcy zawodowy (angielski)
- ZR socjoterpaia
Ireneusz Kowalski
ikowalski@mowjaworek.pl
- Język rosyjski
Paweł Polkowski
ppolkowski@mowjaworek.pl
- Informatyka
- Wychowanie fizyczne

Marta Korzeniak
mkorzeniak@mowjaworek.pl
- Religia
- Wychowanie do życia w rodzinie
Anna Guzek
aguzek@mowjaworek.pl
- ZR Socjoterapia
- obowiązki pedagoga
Martyna Niedziółka - Turyk
mturyk@mowjaworek.pl
- Język polski
- Historia
- Historia i teraźniejszość
- obowiązki bibliotekarza
Konrad Kuzak
kkuzak@mowjaworek.pl
- Biznes i zarządzanie
- Doradztwo zawodowe
- obowiązki pedagoga
Eliza Bergiel
ebergiel@mowjaworek.pl
- Chemia
- Biologia
- Procesy technologiczne w gastronomii
- Gastronomia w praktyce
- Biologia
- Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
- Trening Zastępowania Agresji