Paweł Polkowski – wychowawca klasy 7

Monika Mróz – wychowawca klasy 8

Joanna Iwanowska – wychowawca klasy IP

Anna Jaczewska– wychowawca klasy I/II

 

Imię i nazwisko
Przedmiot
Joanna IwanowskaJęzyk polski
Historia
Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Jaczewska
Matematyka
Fizyka
Procesy technologiczne w gastronomii
Jolanta OlędzkaWiedza o społeczeństwie
Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Plastyka
Przedmioty gastronomiczne
Monika MrózJęzyk angielski
Muzyka
Ireneusz KowalskiJęzyk rosyjski
Eliza BergielBiologia
Chemia
Przedmioty gastronomiczne
Biblioteka
Paweł PolkowskiInformatyka
Wychowanie fizyczne

Marta KorzeniakReligia
Anna GuzekSocjoterapia