Anna Jaczewska – wychowawca klasy VII/VIII

Paweł Polkowski – wychowawca klasy I/IIA BS

Monika Mróz – wychowawca klasy IIB/III BS

Marta Korzeniak – wychowawca klasy I/II T

 

 

Imię i nazwisko
Przedmiot
Joanna Iwanowska
jiwanowska@mowjaworek.pl
- Wiedza o społeczeństwie
- Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
- Działalność gospodarcza w gastronomii
- Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
- Procesy technologiczne w gastronomii
- Wyposażenie techniczne w gastronomii
- BHP w gastronomii

Anna Jaczewska
ajaczewska@mowjaworek.pl
- Matematyka
- Gastronomia w praktyce
- Fizyka
- Zasady żywienia
Jolanta Olędzka
joledzka@mowjaworek.pl
- Geografia
- Plastyka
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Podstawy gastronomii
- Pracownia technologii gastronomicznej
Monika Mróz
mmroz@mowjaworek.pl
- Język angielski
- Muzyka
- Język obcy zawodowy (angielski)
Ireneusz Kowalski
ikowalski@mowjaworek.pl
- Język rosyjski
Paweł Polkowski
ppolkowski@mowjaworek.pl
- Informatyka
- Wychowanie fizyczne

Marta Korzeniak
mkorzeniak@mowjaworek.pl
- Religia
- Wychowanie do życia w rodzinie
Anna Guzek
aguzek@mowjaworek.pl
- Socjoterapia
Martyna Niedziółka
mturyk@mowjaworek.pl
- Język polski
- Historia
- Historia i teraźniejszość
- Biblioteka
Konrad Kuzak
kkuzak@mowjaworek.pl
- Podstawy przedsiębiorczości
- Doradztwo zawodowe

Eliza Bergiel
ebergiel@mowjaworek.pl
- Chemia
- Biologia
- Procesy technologiczne w gastronomii
- Gastronomia w praktyce
- Biologia rozszerzona
Piotr Kudelski
pkudelski@mowjaworek.pl
- Edukacja dla bezpieczeństwa