DYREKTOR
dr Mariusz Dobijański
ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Monika Kowalska