Paweł Polkowski – wychowawca klas VII i VIII Szkoły Podstawowej

Eliza Bergiel – wychowawca klasy III A Gimnazjum

Anna Jaczewska – wychowawca klasy III B Gimnazjum

Jolanta Olędzka – wychowawca klas I i II Branżowej Szkoły

Imię i nazwisko
Przedmiot
Joanna IwanowskaJęzyk polski
Historia

Anna Jaczewska
Matematyka
Fizyka
Procesy technologiczne w gastronomii
Jolanta OlędzkaWiedza o społeczeństwie
Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Plastyka
Przedmioty gastronomiczne
Monika MrózJęzyk angielski
Muzyka
Ireneusz KowalskiJęzyk rosyjski
Eliza BergielBiologia
Chemia
Przedmioty gastronomiczne
Biblioteka
Paweł PolkowskiInformatyka
Wychowanie fizyczne
Technika
Marta KorzeniakReligia
Wychowanie do życia w rodzinie
Anna GuzekSocjoterapia